Information till riskgrupper

Information till riskgrupper

De flesta som får covid-19 får en lindrig infektion, men det finns riskfaktorer. En av dem är hög ålder. 

Är du över 70 år så riskerar du i högre grad drabbas allvarligt av coronaviruset. Detta gäller framförallt i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, diabetes, fetma eller lungsjukdom.

Ockelbobon Conny Nilsson kommer här med lite råd till er som är äldre: 

"Håll ut det kommer att bli bättre"

Det sista Conny säger i videon är att du inte ska vara alltför orolig och att hålla ut, för det kommer att bli bättre. Se till att gå ut på promenader i den fina naturen vi har i Ockelbo. Tänk bara på att hålla avståndet till andra människor.

Andra riskgrupper

Personer som är under 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuk om de har högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, diabetes, fetma eller lungsjukdom. Det kan även gälla en sjukdom som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner.

Att enbart ha högt blodtryck som ligger bra med medicinering innebär troligen ingen ökad risk och samma sak gäller välreglerad diabetes utan komplikationer.

Det är också möjligt att personer med sjukdom eller medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk för att bli allvarligt sjuk, t ex vid viss behandling för cancersjukdom.

Mer information hittar du här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/rad-och-information-till-riskgrupper/

Till dig som har färdtjänst eller ska åka sjukresa

X-trafik kommer nu se till att kunder som är över 70 år får åka ensamma i fordonen när de ska göra en färdtjänst- eller sjukresa. Det gör de för att värna riskgrupper och minska smittspridningen av coronaviruset.