Skärpta nationella råd och rekommendationer i Gävleborg

Skärpta nationella råd och rekommendationer i Gävleborg

Läs mer om dina skyldigheter

Den 14 december infördes skärpta nationella råd. Den 23 februari beslutade sig Region Gävleborgs smittskyddsläkare att införa skärpta rekommendationer för länets invånare. Läs mer om vad de skärpta nationella råden och rekommendationerna i Gävleborg innebär nedan.

Skärpta nationella råd

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Från och med 14 december är du skyldig att: 

Stanna hemma vid symtom

 • Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig.
 • Läs mer om hur du ska agera om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19 här

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar. Personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt. 

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner. 
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra. 

Skärpta regionala rekommendationer i Gävleborg

 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika. 

  Det kan exempelvis handla om arbetsplatser där det är svårt att hålla avstånd.

  Munskydden i kollektivtrafiken bör nu användas hela tiden, inte bara i rusningstid. Detta gäller personer födda 2004 och tidigare.

  Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
 • Personer som är anställda vid eller har uppdrag i en verksamhet i länet där det bedöms pågå ett större utbrott av covid-19 rekommenderas att inte träffa andra.

  Personer som har tillfrisknat efter genomgången infektion av covid-19 under det senaste halvåret undantas från denna rekommendation.

  De verksamheter som berörs blir särskilt kontaktade av Region Gävleborg.

Gäller fram till dess att smittläget förbättras