Så undviker du att sprida smitta

Så undviker du att sprida smitta

Det bästa sättet att undvika att bli smittad eller smitta andra är att undvika sjuka människor. Här kommer några tips.

Stanna hemma om du är sjuk

Har du minsta symptom på snuva, hosta eller feber ska du göra allt du kan för att undvika kontakt med andra människor. Stanna då hemma och gå inte till jobbet, skolan, affären eller träffa andra människor. Detta gäller så länge du känner dig sjuk och två dagar efter att du blivit bättre.

Tvätta händerna - ofta

Det tål att upprepas. Var noga med att tvätta händerna. Smittämnen fastnar lätt på händerna och sprids vidare när du tar någon annan i hand. Tvätta ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder, när du varit ute, innan maten, eller efter toalettbesök. Använd annars handsprit om du inte har tillgång till vatten.

Hosta och nys i armvecket

Smittan sprids via små droppar när du hostar och nyser. Om du hostar i armvecket eller i en näsduk hindrar du smittan från att spridas i din omgivning.

Rör dig ej i ansiktet

Smittan sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. Undvik därför att röra dig där, framförallt när du inte är hemma och inte har tvättat händerna.