Förskola

Förskola

Alla förskolor håller öppet som vanligt. Ockelbo kommun följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Region Gävleborg.

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. 

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Viktigt att tänka på för dig som har barn på förskolan:

 • Meddela barnets närvarotider och frånvaro i SchoolSoft.
 • Håll avståndet till personal och andra när ni lämnar och hämtar era barn på förskolan.
 • Tvätta händerna på  barnen och er själva när ni kommer till förskolan.
 • Dra inte ut på lämningar och hämtningar, vistas så kort tid som möjligt i förskolans lokaler och enbart i hallen. Gå inte över gul/svarta tejpen på golvet.
 • Vid lämning och hämtning av barn på flera avdelningar, gå inte igenom förskolan utan lämna och hämta på respektive avdelning.
 • Försök att bara komma in en vuxen per barn på förskolan för att minska antalet personer i hallen.
 • Äldre syskon väntar utanför i den mån det är möjligt utifrån ålder.

Vi har under hösten haft hög frånvaro hos både ordinarie personal och vikarier utifrån riktlinjerna som råder om att stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom. Det är nu extra viktigt att ni vårdnadshavare ansvarar för att meddela barnets närvarotider och frånvaro i så god tid som möjligt.

Åtgärder inom förskolan

 • Vistas så mycket som möjligt utomhus
 • Inskolningar genomförs utomhus i den mån det är möjligt
 • Föräldramöten och enhetsrådsmöten ställs in under hösten
 • Utvecklingssamtal genomförs om möjligt digitalt eller så att avstånd kan hållas
 • Avgränsande tejp i hallen som markerar hur långt in vårdnadshavare och besökare får gå i lokalerna.