Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen kommer höstterminen 2020 att ske på plats, men med åtgärder för att minska risken för smittspridning.

När vuxenutbildningen startar igen måndagen den 24 augusti innebär det att nya riktlinjer kommer finnas på plats. SFI-eleverna kommer ha utbildning på plats, men i mindre omfattning. Klasserna kommer vara i mindre grupper och det kommer vara stora avstånd mellan bänkarna för att förhindra smittspridning. Handsprit finns i varje klassrum.

Undervisningen av klasserna kommer spridas i byggnaden för att förhindra ansamling av elever, samt att de får olika starttider och rasttider. 

Antalet elever inom de grundläggande och gymnasiala kurserna är mindre och sker oftast då det är färre elever på plats. Däremot gäller det fortfarande att hålla avstånd och sprita händerna.