Utsätts du för våld i hemmet?

Våld finns i flera former. Det kan t.ex. vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Här hittar du som är utsatt för våld, eller misstänker att någon utomstående utsätts för våld information var du ska vända dig för att få stöd och hjälp.

Exempel på olika sorters våld

  • Fysiskt våld - kan vara slag, sparkar, knuffar, bli dragen i håret.
  • Psykiskt våld - bli utsatt för direkta eller indirekta hot. Våld eller hot om mot husdjur räknas även in.
  • Social utsatthet - att ens frihet bli kränkt. Hindras träffa vänner, eller använda sociala medier.
  • Materiell/ekonomisk utsatthet - personliga saker slås sönder eller förstörs avsiktligt. 
  • Digitalt våld - Hotfulla meddelanden skickas på nätet, eller sprider rykten. En partner kan t.ex. ladda ner en app för att kontrollera var du befinner dig.

Utsätts du för våld?

Blir du utsatt för hot eller våld i hemmet så finns hjälp att få. Tveka inte på att kontakta individ- och familjeomsorgen. 

  • Utsätts du för våld eller hot i hemmet? Kontakta socialförvaltningen på 0297-555 67
  • Råkar du ut för våld eller hot utanför kontorstid? Ring socialjouren på 026-10 02 25
  • Är socialjouren stängd? Ring polisen på 114 14 som kan kontakta socialjourens beredskap.
  • Vid omedelbar fara. Ring 112.

LÄMNA SIDAN


Ser du ett barn som utsätts för våld?

Att se till att barn och unga som har en svår social situation får vård och skydd är en av socialtjänstens viktigaste uppgifter. Du kan kontakta receptionen på socialförvaltningen och göra en anmälan om barn som far illa om du vill göra en anmälan.

Andra viktiga telefonnummer och kontakter

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Psykiatrisk akutmottagning 1177

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Mer information hittar du på denna länk:

https://www.1177.se/Gavleborg/liv--halsa/psykisk-halsa/vuxenpsykiatri-i-region-gavleborg/

På 1177 hittar du information var du kan få stöd vid mejl, chatt och telefon:

https://www.1177.se/Gavleborg/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/rad-och-stod-pa-chatt-och-telefon/

Information på andra språk

ግዳይ ናይ ዓመጽ

التعرض للعنف

درمعرض خشونت قرارگرفته

Subjected to violence