Vaccinering mot covid-19

Vaccinering mot covid-19

Här hittar du information om vaccinering mot covid-19. 

Du hittar mer information om vaccination på 1177.

I Ockelbo kommun har merparten av de boende på Bysjöstrands äldreboende vaccinerats med den första och andra dosen vaccin.  Den personal som vill på särskilt boende för äldre, samt inom hemtjänst och hemsjukvård har också vaccinerats. Hemsjukvården har också vaccinerat merparten av sina patienter.

Tidsbokning

Vaccineringen sker i olika faser. Besök 1177 om du vill se vilken grupp som är prioriterad i nuläget. Tillgången till vaccin i Gävleborg, som i övriga landet är begränsad och det kan därför dröja innan man får en tid.

När kan jag vaccinera mig? (Hämtat från 1177)

Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
 • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 2:

 • Du som är 65 år eller äldre. Det gäller också dig som fyller 65 år senare i år. 
 • Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det. 
 • Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 3:

 • Du som är 60–64 år.
 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att skydda dig och andra mot covid-19.

Sedan kommer resten av befolkningen i fas 4 som är mellan 18 år och 59 år att erbjudas vaccination

A-lokalen i Kuxahallen klar för massvaccinationer

Från och med den 10 april öppnar Region Gävleborg för massvaccination i Kuxahallen. Klicka här för att läsa mer.