Vad gör kommunen?

Vad gör kommunen?

Ockelbo kommun arbetar intensivt för att förbereda sig för konsekvenserna av coronaviruset. Sedan den 13 mars befinner vi oss i ett stabsläge, vilket innebär att vi kan ta snabba och effektiva beslut. I ett flertal möten varje vecka samlas ledningen för att analysera och fatta beslut kring verksamheterna. Vi måste säkerställa att våra samhällsviktiga funktioner fungerar, för att vara redo om till exempel personalbrist skulle uppstå.

Vi följer de rekommendationer som vi får av Folkhälsomyndigheten och Region Gävleborg.

 

UTTALANDE FRÅN KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE:

översiktsbild av Ockelbo samt Magnus Jonsson

Det har, av allt att döma, inte undkommit någon att Sverige befinner sig i ett allvarligt läge. Risken för allmän smittspridning av det nya coronaviruset är mycket hög. Dess verkningar utgör ett avsevärt hot mot den svenska folkhälsan och mot det svenska samhället.

Samtidigt känner jag mig trygg med det arbete som försiggår på kommunkontoret när det gäller Coronaviruset. Vi är tränade för kriser som dessa, och jag har stor tillit till vår organisation.

För mig är det viktigt att vi agerar i enlighet med expertmyndigheternas rekommendationer och självklart enligt regeringens beslut. Därför samverkar vi tätt med Region Gävleborg, Länsstyrelsen och andra ansvariga myndigheter. Som kommunstyrelsens ordförande följer jag utvecklingen noga och har tät kontakt med kommunens ledande tjänstepersoner.

En handlingsplan har tagits fram utifrån tänkbara scenarion. Det handlar om solidaritet; att hjälpa varandra, anpassa och flytta om resurser till där de gör mest nytta. Vi är som organisation flexibla och det är en styrka.

Vi är inne i en vardag hur vi nu ska hanterar Coronaviruset. Därför är det viktigt att inte agera utifrån stress eller paniklösning, utan arbetet ska vara uthålligt och som tryggar tillvaron. Det är ett skarpt läge men arbetet måste ske lugnt och metodiskt utifrån planerna.

Solidaritet handlar om att gemensamt ta ett samhällsansvar och att visa hänsyn. Därför är min uppmaning till dig kära Ockelbo bor att du håller dig hemma om du känner minsta lilla förkylning, vi måste hjälpas åt. Håll dig också informerad och agera i enlighet med expertmyndigheternas rekommendationer. Bidra inte till onödig panik; kontrollera uppgifterna du får och framförallt sprid inga rykten.

Det som har störst betydelse är den insats var och en av oss gör varje dag. Det är vår gemensamma förmåga att under lång tid härda ut, bita ihop och orka dra sitt strå till stacken som fäller avgörandet. Vi har en svår tid framför oss, men vi ska ta oss igenom det tillsammans.

Magnus Jonsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande.