Färdtjänst & Riksfärdtjänst

Handläggs av Region Gävleborg, X-trafik.

För ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst, beställningsblanketter och färdtjänstregler hänvisas till X-trafik eller 0771-12 12 11. Du som redan har färdtjänst bokar din resa på telefon 0771-64 64 65. Beställningscentralen är öppen:

Vardagar kl 06.00 - 22.00
Lördagar kl 07.00 - 22.00
Sön- och helgdagar kl. 08.00 - 22.00

Viktigt att tänka på

När du beställer din resa vill personalen vid beställningscentralen veta:

  • ditt namn och personnummer
  • var du skall hämtas och vart du skall resa samt ev returresa
  • önskad avresetid, eller (om du har en tid att passa) senast ankomsttid
  • om du har ledsagare eller medresenär/barn med dig
  • om du behöver någon extra hjälp
  • om du har något gånghjälpmedel med dig, t ex rollator eller rullstol.

Färdtjänsten kan nyttjas under följande tider

Måndag – Torsdag  kl 05.00 – 23.00
Fredag – Lördag  kl 05.00 – 02.30
Sön- och helgdagar  kl 07.00 – 23.00