Färdtjänst

Färdtjänst & Riksfärdtjänst

Färdtjänst och Riksfärdtjänst handläggs av Region Gävleborg, X-trafik. För ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst, beställningsblanketter och färdtjänstregler hänvisas till X-trafik eller 0771-12 12 11. Du som redan har färdtjänst bokar din resa på telefon 0771-64 64 65. Beställningscentralen är öppen:

Vardagar kl 06.00 - 22.00
Lördagar kl 07.00 - 22.00
Sön- och helgdagar kl. 08.00 - 22.00

 

Viktigt att tänka på

När du beställer din resa vill personalen vid beställningscentralen veta:
• ditt namn och personnummer
• var du skall hämtas och vart du skall resa samt ev returresa
• önskad avresetid, eller (om du har en tid att passa) senast ankomsttid
• om du har ledsagare eller medresenär/barn med dig
• om du behöver någon extra hjälp
• om du har något gånghjälpmedel med dig, t ex rollator eller rullstol.

Färdtjänsten kan nyttjas under följande tider

Måndag – Torsdag  kl 05.00 – 23.00
Fredag – Lördag  kl 05.00 – 02.30
Sön- och helgdagar  kl 07.00 – 23.00