SKOLSKJUTS

Ockelbo kommun erbjuder skolskjutsar för elever i grundskolan samt anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola om behov finns med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet.

Rätt till skolskjuts gäller mellan bostaden och skolan i direkt anslutning till skoldagen, alltså ej resor till och från fritids.

Kommunen/skolan, entreprenören, förare, föräldrar och elever har alla gemensamt ansvar för att skolskjutsen ska fungera på ett bra sätt.

Föräldrarna ansvarar för elevens säkerhet mellan hemmet och skolskjutsen. Föräldrarna ansvarar för att eleven är i tid till skjutsen. Om eleven missar skjutsen så ansvarar föräldrarna för att eleven kommer till skolan. Angivna tider i tidtabell är ungefärliga passertider, var ute i god tid för att inte missa din skjuts. För elever med taxiskjuts gäller samma principer, var klar på angiven tid, bilen väntar inte på elever som är sena.

Fullständigt regelverk gällande skolskjutsarna finns att hämta till höger på denna sida.

Elever som inte kan åka med någon av de ordinarie bussförbindelser som finns i kommunens Kuxatrafik ska ansöka om skjuts via kommunens e-tjänst. Det är också möjligt att ansöka om skjuts på särskild blankett. Använd länken Ansök om skolskjuts här uppe till höger.

Kontakta i första hand aktuell skola vid frågor om din skolskjuts eller din ansökan.