EU & rådgivning

Behöver du hjälp att hitta rätt bland alla bidragsmöjligheter

Titta in bland de länkar du hittar här. Du kan också kontakta kommunens EU-rådgivare vid Näringslivsenheten, där du kan få hjälp med att:
• Hitta information om stödmöjligheter
• Kontakter med andra myndigheter
• Assistans vid utformning av ansökningshandlingar

Ockelbo kommun ingår i nätverket Central Sweden. Central Sweden är ett gemensamt representationskontor för kommuner, landsting och regionförbund i Dalarna Gävleborg och Örebro län.

Programinformation

Mål 2 Norra Mellansverige omfattar Gävleborgs, Dalarna och Värmlands län.  Det gemensamma programkontoret ligger i Gävle. Programmets övergripande syfte är att öka konkurrenskraften och öka sysselsättningen.
Mål 2 är indelat i två delprogram;
Regionalfondsprogrammet och Socialfondsprogrammet. 
Tillväxtverket är den förvaltande myndigheten för regionala fonden och Svenska ESF-rådet för socialfondsprogrammet. 

Leader Gästrikebygden är en ideell förening som administrerar en del av Landsbygdprogrammet.  Programmet finansieras av EU, staten, kommunerna i Gästrikland samt region Gävleborg.  Här kan mindre lokala projekt erhålla bidrag för landsbygdsutveckling.