Fakturor till Ockelbo kommun

Leverantörinformation

Här får du som är leverantörinformation om vad som är viktigt att tänka på när du ska fakturera Ockelbo kommun.

Elektroniska fakturor

Ockelbo kommun arbetar aktivt för att öka andelen elektroniska fakturor. E-fakturor skapar en effektivare och säkrare fakturahantering samt har en positiv miljöpåverkan och minskar kostnaderna för båda parter.

Från och med den 1 april 2019 började en ny lag gälla vid offentliga upphandlingar. Lagen innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Lagen innebär att Ockelbo kommun från och med den första april 2019 ställer krav vid upphandlingar på att anbudsgivarna måste kunna skicka elektroniska fakturor.

Offentliga upphandlingar gjorda före 1 april 2019 påverkas inte av detta då lagen inte gäller retroaktivt.

Kommunen använder sig av peppol via CGI:s bts, vårat peppolid är: 0007:2120002288

Kommunens fakturadress

För att kommunen ska kunna betala fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Ockelbo kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att skickas tillbaka till avsändaren.

På samtliga fakturor som skickas till kommunen ska fakturaadress skrivas enligt nedanstående mall:

Ockelbo Kommun
Ekonomienheten
816 80 Ockelbo
Leveransadress ska naturligtvis anges på fakturan med den adress dit varan eller tjänsten levererats.

Peppolid

Peppolid för Ockelbo Kommun är: 0007:2120002288

Obligatoriska uppgifter

Följande uppgifter måste finnas på leverantörsfakturan för att den ska kunna behandlas av Ockelbo kommun:

 • Kommunens fakturaadress
 • Leveransadress
 • Kommunens beställare (namn och enhet)
 • Fakturanummer eller OCR nummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och tillämpad momssats
 • Leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • Leverantörens adressuppgifter
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Information om F-skatt
 • Beställarens namn och/eller enhet

Referenskod enligt nedan:

Referenskoder Ockelbo kommun

Kod Beskrivning
BEREDSK Beredskapssamordnare
BIBLIOT Biblioteket
BIONÄR Bionär
BOSTADS Bostadsanpassning
BYSJÖST Bysjöstrand
DAGLIG Daglig verksamhet
EKONOMI Ekonomienheten
FAMILJEC Familjecentralen
FLYKTING Flykting AME
FOLKHÄL Folkhälsosamordnare
FRITID Fritid Kuxahallen
FÖRETAGS Företagscenter
GÄVERÄNG Gäverängeskolan
HEMSJUKV Hemsjukvården
HEMTJÄNS Hemtjänsten
HJÄLPMED Hjälpmedel SAM
IFO IFO
INTKFSK Interkommunal förskola
INTKGR Interkommunal grundskola
INTKGY Interkommunal gymnasieskola
ITKS IT Kommunstyrelsen
ITSN IT Socialnämnden
ITUKN IT Utbildning och kultur
JÄDRAÅS Jädraås förskola
KOMMUNKO Kommunkontoret
KOMMUNST Kommunstyrelsen
KOMVUX Komvux
KOSTEN Kosten
KOSTGÄV Kost Gäveränge
KOSTSTE Kost Stenhuggaren
KOSTWIJ Kost Wij förskola
KULTURSK Kulturskolan
KÖKBYSJ Kök Bysjöstrand
KÖKPERS Kök Perslunda
LINGBOFÖ Lingbo förskola
LSS LSS
PENSION Pensioner
PERSLUND Perslundaskolan
PERSONAL Personal
PERSONL Personliga assistenter
POSTENE Posten e-brev
RESIVOR Revisorer
SIMHALL Simhallen
SKOLHÄLS Skolhälsovård
SKOLKONT Skolkontoret
SOCIALN Socialnämnden
STENHUGG Stenhuggarens förskola
SÄRSKOLA Särskola
TEKNIK Tekniska
TRAFIK Trafik
UTBILDNI Utbildning och Kultur
VAKTMÄST Vaktmästeri
WIJFÖRS Wij Förskola
ÅBYGGEBY Åbyggeby skola
ÅMOTSFÖ Åmots förskola

Om fakturan hänvisar till följesedel, rekvisition, kassakvitto eller annan specifikation måste den bifogas fakturan.

Om leverantören använder sig av ett factoringbolag måste det framgå tydligt på fakturan.

Betalningsvillkor

Kommunen betalar så att du som leverantör har din betalning på ditt konto senast 30 dagar efter fakturadatumet eller i enlighet med avtal.

Övriga uppgifter

Kommunens organisationsnummer är: 212000-2288

VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden): SE212000228801