Skattesatser & avgifter

- för 2022

Den totala skattesatsen för 2021 är 35,73, fördelat enligt följande:

Kommunalskatt    Landstingsskatt   
Kyrkoavgift   
Begravningsavgift 
 22.76  11.51  1.21  0.25


Kyrkoavgift:

Den sammanlagda avgift som betalas av medlemmar i Svenska kyrkan.

Begravningsavgift:

Betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Ingår i kyrkoavgiften för medlemmar i Svenska kyrkan.