Vi behöver bli fler till Vuxna på bynverksamheten!

Kan du tänka dig att vid något tillfälle bidra med vuxennärvaro i form av att tillsammans med andra vuxna vandra omkring i byn en stund?  Om vi är många så blir det inte så många tillfällen man är ute och vandrar.
Det är helt ok och värdefullt att bara gå en gång, man förbinder sig alltså inte till att gå ett visst antal tillfällen.

Vuxna på byn är en helt frivillig och väldigt viktig verksamhet. Genom att kvälls- och nattvandra som vuxen kan man bara genom sin närvaro förebygga oönskade händelser. Det blir också lugnare ute och många ungdomar upplever en trygghet i att vuxna finns i närheten. Vuxenvandrare fungerar ofta som ett stöd bara genom att finnas till hands ute bland ungdomarna. Vuxenvandrarna går alltid minst två och två, men man kan också vara fler ute vid samma tillfälle.

Välkommen att höra av dig för anmälan eller mer information!

Mer information samt anmälan:

Marie Sjöberg
Preventionssamordnare, Ockelbo Kommun

Telefon: 070-160 56 30

E-post: marie_louise.sjoberg@ockelbo.se