FolkhälsaBRÅ

I Ockelbo har vi ett sammanslaget råd inom områdena folkhälsa och brottsförebyggande: FolkhälsoBRÅ. Rådets roll är bla att:

 • Samordna, stödja och utveckla arbetet kring ovanstående områden tillsammans med myndigheter, organisationer, föreningsliv, näringsliv m.fl
 • Arbeta med nationella, regionala och lokala mål inom områdena ovan
 • Påverka kommunala beslut i riktning mot områdena folkhälsa och brottsförebyggande
 • Kartlägga och analysera kommunens läge i dessa frågor
 • Utvärdera och följa upp arbetet inom områdena, i kommunen

FolkhälsoBRÅs ledningsgrupp består av förtroendevalda från kommunen och landstinget samt adjungerade från kommunen och landstinget.

Kontaktinformation

 • Mia Lindblom
  Säkerhetschef/folkhälsosamordnare
  Södra Åsgatan 30D
  816 80 Ockelbo
  0297-555 97
  073-079 22 50