Folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål

Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden.
Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som påverkar folkhälsan, det vill säga livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Ockelbos lokala folkhälsomål

I Ockelbo har vi, enligt det Folkhälsopolitiska programmet 2015-2018, valt att prioritera följande mål:
1. Målområde 1: Delaktighet och inflytande
2. Målområde 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor
6. Målområde 11: Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Samverkan är viktig

I det folkhälso- och brottsförebyggande arbetet samverkar kommunen med många andra; primärvården, polisen, försäkringskassan, kyrkan, föreningar, näringsliv och andra organisationer.

Kontaktinformation

 • Mia Lindblom
  Säkerhetschef/folkhälsosamordnare
  Södra Åsgatan 30D
  816 80 Ockelbo
  0297-555 97
  073-079 22 50