Välkomna på trygghetsvandring!

Under oktober och november kommer vi att genomföra trygghets- och säkerhetsvandringar i Ockelbo/Åmot/Jädraås/Lingbo. Det är Ockelbo kommun som genomför den tillsammans med polisen. Efter själva vandringen fortsätter vi mötet en stund inomhus.

Deltagande funktioner från kommunen är:
Kommunstyrelsens ordförande
Tekniska enheten
Förebyggarenheten
Socialtjänsten
Ockelbogårdar

Datum:

Ockelbo - 26 oktober - 18.00-20.30 ca - Samling utanför biblioteket

Åmot - 8 november - 18.00-20.30 ca - Samling utanför skolan

Jädraås - 9 november - 18.00-20.30 ca - Samling utanför Folkets hus

Lingbo - 22 november - 18.00-20.30 ca - Samling utanför Lingbogården

Syftet med vandringen är att tillsammans med er medborgare i Ockelbo kommun inventera och diskutera kring säkerheten och tryggheten i kommunen. Vi diskuterar om den fysiska och sociala miljön för att ta reda på vad som känns tryggt/otryggt och för att hitta möjligheter till förbättringar för att öka trivseln och tryggheten om det behovet finns. Din medverkan är viktig för att vi ska få ett så bra underlag som möjligt.

Målgruppen är alla som bor, vistas eller verkar i Ockelbo kommun.

Det finns en begränsning kring antalet personer som får vistas i de lokaler som vi ska ha efterföljande möte i, därför vill vi gärna ha er anmälan om deltagande i förväg.

Meddela ert deltagande till Mia Lindblom senast:

Ockelbo - 22 oktober
Åmot - 5 november
Jädraås - 5 november
Lingbo - 19 november

till: eva-marie.lindblom@ockelbo.se
0297-555 97
073-079 22 50

Välkomna!

Mia Lindblom                                            Marie Sjöberg                    
Säkerhetschef                                          Preventionssamordnare


 

Frågor vi diskuterar:

Skolor och förskolor

 • Hur är det att gå till skolan från olika håll?
 • Kan barnen känna sig trygga när de går till och från skolan?

Gång-, cykel-, och bilvägar

 • Är gatubelysningen tillräcklig och jämn eller bländar den?
 • Är det lätt att se mötande människor?
 • Bör biltrafiken förändras eller läggas om i området?
 • Hur är parkeringsplatserna utformade?
 • Parkeras bilar på olämpliga platser?        

Generellt:

 • Var finns de vackraste och bästa platserna?
 • Finns platser som undviks?
 • Finns mötesplatser? Vilka är de och vilka används de av?
 • Vilka tider på dygnet används olika platser och av vilka?
 • Upplevs vissa platser som tomma och ödsliga?
 • Var behövs bättre skötsel?

 • Hur påverkar träd, buskar och annan grönska området?
 • Behövs gallring/rensning för bättre sikt?
 • Fungerar belysningen överallt?
 • Finns belysningen på rätt plats och är funktionell?
 • Finns skadegörelse och i så fall vilken typ av skadegörelse

 • Finns det tillräckligt med cykelställ?
 • Finns det tillräckligt med papperskorgar?
 • Är det ljust där det behövs? Vart får det finnas mörker?
 • Finns det hinder för personer med funktionsnedsättningar ( syn-, hörsel-, rörelse-, allergi-, eller orienteringsproblem?
 • Finns det tillräckligt med - eller för många sittplatser? Hur ser de ut?
 • Känner man sig trygg där man bor?
 • Trivs man där man bor
 • Finns det något som man anser skulle öka tryggheten och trivseln i Ockelbo kommun?