AME & Integration

AME & Integration

Välkommen till Arbetsmarknad och Integrationsenheten

Enhetens uppdrag är att utveckla, stödja och vägleda människor i olika situationer och sammanhang, enskilt eller i grupp.
Prioriterade grupper är nyanlända, ungdomar och vuxna utanför arbetsmarknaden.
I samverkan såväl inom kommunens organisationer som med externa intressenter utvecklar enheten projekt som syftar till att stärka individen och främja Ockelbo Kommuns utveckling.

Kontaktinformation

 • Tomas Larsson
  Enhetschef
  Sjöängsvägen 35
  816 80 Ockelbo
  0297-555 21
  070-414 14 62