Arbetsmarknadsenheten

- AME

Staten har ansvaret för arbetsmarknaden i Sverige, men kommunerna hjälper till genom stöd och insatser till grupper som behöver extra hjälp för att komma ut i arbete eller studier.
Den verksamheten sköts i Ockelbo av AME, arbetsmarknadsenheten, i mycket nära och regelbundet samarbete med Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, grund- och vuxenutbildningen och integrationsenheten.

Vid AME fortbildas och sysselsätts människor från 16 till 64 år som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden, eller varit ifrån arbete under en längre tid, exempelvis på grund av långtidssjukskrivning eller en lång tids arbetslöshet.

AME samordnar även kommunens feriearbete.

Varje enskild person får ett individuellt ”program” efter sina egna behov. Någon kanske bara behöver en liten ”knuff” för att komma igång att söka jobb, en annan kan behöva längre tid för att komma in i de vardagsrutiner som en anställning eller studier kräver.
Individanpassade aktiviteter ger varje deltagare möjlighet att i trygghet utvecklas och stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

De här verksamheterna bedrivs av AME
Servicelaget – arbetar ute med underhåll och skötsel av exempelvis Gäverängeskolan och Raboskolan, Hälsans Stig, m. m.
Snickeriet – här repareras, snickras och byggs allt från större möbler till små fågelholkar.
Verkstaden – reparerar och underhåller, allt från cyklar till gräsklippare.
Trädgårdsgruppen – arbetar inom trädgårdsskötsel, både i växthuset och i Wijs trädgårdar.
Städgruppen – praktiserar inom lokalvård.
Kafé – praktik med matlagning, bakning och utskänkning på Kafé Gläntan, Bysjöbacke.
Språkgruppen – övning i svenska språket under samvaro då man exempelvis lagar mat eller skapar hantverk.
Syateljén – syr och lagar i textil.

På AME bedrivs också utbildningar inom svenska språket, it/data, körkortsteori, hur man söker jobb och skriver ett CV. Man arrangerar också studiebesök för deltagarna, och informationsträffar på företag som vill ta emot praktikanter. 

AME följer tillsammans med Arbetsförmedlingen konjunkturerna i samhället för att ligga steget före när arbetslösheten väntas öka.
Verksamheten drivs till stora delar i projekt med både statliga och regionala medel, och ett gott samarbete med andra aktörer, både offentliga och privata, är avgörande för att så många som möjligt ska komma ut i arbete.

AME:s handledare och handläggare i Ockelbo är utbildade i 7-TJUGO-metoden. Det ger personalen ett gemensamt sätt att bemöta, handleda och hjälpa andra människor i deras utveckling. Handledarna kan därefter i sin tur hålla kurser i personlig utveckling enligt 7-TJUGO-modellen för deltagare på AME.

Det här är AME:s värdegrund
Vi tror på alla människors lika värde.
Vi tror på att alla människor har en vilja till ett meningsfullt liv.
Vi tror på alla människors förmåga att fatta beslut över sitt eget liv.
Vi tror på att samverkan och god kommunikation är grunden för all utveckling.

Kontaktinformation


  • Mats Eriksson
    Samordnare/Ungdomsansvarig
    Herrgårdsvägen 12
    070-160 41 70

LÄS MER

Här kan du läsa mer om de olika projekt som AME bedriver.