Välkommen till Integrationsenheten

Integration

Integrationsenheten i Ockelbo arbetar med integration och introduktion för nyanlända flyktingar i kommunen.
Vi vill att våra nya kommuninvånare får ett bra välkomnade och en god start i Ockelbo.

Ockelbo Kommun har ett avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen om att bereda 25 – 35 plaster/år för nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd och som är folkbokförda i vår kommun.

Enheten har som uppgift att ge råd, stöd, information till de nyanlända flyktingarna vid ankomsten till kommunen. Enheten ansvarar även för bosättningen och en del sociala insatser under den första tiden här i kommunen.
Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret och ansvarar för etableringen av den nyanlände. Ett tätt och framgångsrikt samarbete har upparbetats med Arbetsförmedlingen här i Ockelbo. Även undervisningen hos Vuxenutbildningen, Svenska För Invandrare (SFI) är en central del i introduktionen. För barn och ungdomar gäller förskola, grundskola eller gymnasieskola. Vi har även där ett gott samarbete i vår kommun.

Verksamheten skall genomsyras av respekt för den enskilde, samt vara uppmärksam på individens förmåga/möjligheter och ansvar.

Kontaktinformation

 • Anders Roth
  Enhetschef
  Sjöängsvägen 35
  816 30 Ockelbo
  0297-555 20
  070-160 41 99