Internationellt arbete

Ockelbo är en del av en alltmer globaliserad värld och vill genom vårt internationella arbete ge möjlighet till kontakt med andra länder. Ett utbyte som ger människor möjligheten att lära av varandra och dra nytta av andras erfarenheter. Att se med vad omvärlden kan berika oss men också visa vad vi har att erbjuda från Ockelbo.

Ockelbo kommun har sedan många år haft vänorter i ett antal länder. Det började med våra nordiska grannländer med bl. a ett mångårigt kulturellt samarbeta och utbyte. Vi har även en vänort i USA, Stromsburg i Nebraska, som grundades av emigrerande Ockelbobor.
Efter Sveriges EU anslutning gick Ockelbo med i ett samarbetsprojekt, ”Charter of European rural Communities”, för små landsbygdskommuner inom unionen.

European Charter

European Charter

- ett EU-samarbete med samtliga EU-länder

Stromsburg

Stromsburg

- Swede Capital of Nebraska