European Charter

- ett EU-samarbete med samtliga EU-länder

Efter Sveriges EU anslutning gick Ockelbo med i ett samarbetsprojekt, ”Charter of European rural Communities”, för små landsbygdskommuner inom unionen.
Det innebär att vi idag har en vänort i varje EU- land, vilket är unikt för en svensk kommun. Ockelbo är den enda kommunen i Sverige som ingår ett EU-samarbete med samtliga EU-länder, i dag 28 stycken.
Vänortssamarbetet ska ge möjlighet för ökad förståelse för andra kulturer, skapa nätverk både för kommunal verksamhet såväl som turism och också övrigt näringsliv.