Stromsburg

- Swede Capital of Nebraska

Vi har även en vänort i USA, Stromsburg i Nebraska, som grundades av emigrerande Ockelbobor.

De startade 1872 uppbyggaden av präriestaden Stromsburg.
En förtrupp reste till Nebraska under ledning av Lewis Headstrom, som hade utvandrat från Strömsborg strax utanför Ockelbo.