Kommunfullmäktige

- kallelser & protokoll

2021

Kallelser Protokoll
2021-10-18
2021-06-28 2021-06-28, §§ 31-57
2021-05-10 2021-05-10, §§ 14-30
Extra ärenden 2021-03-08
2021-03-08 2021-03-08, §§ 1-13

2020

Kallelser Protokoll
2020-12-21 2020-12-21, §§ 115-128
Kompletterande handlingar och extra ärenden
2020-11-30 2020-11-30, §§ 87-114
Fastighetsköp och investering 2020-10-05, §§ 72-86
2020-10-05 2020-10-05, §§ 69-71
2020-06-29 2020-06-29, §§ 43-68
Granskning av årsredovisning 2019
2020-05-11 2020-05-11, §§ 23-42
2020-03-09 2020-03-09, §§ 1-22

2019

Kallelser Protokoll
2019-12-16 2019-12-16
Budgetförslag (SD), (M), (KD)
2019-11-25 2019-11-25
2019-09-30 2019-09-30
2019-06-17 2019-06-17
Kompletterande handlingar 2019-06-17
2019-05-13 2019-05-13
2019-03-11 2019-03-11
Kompletterande handlingar 2019-03-11

2018

Kallelser Protokoll
2018-12-17 2018-12-17
Kompletterande handlingar 2018-12-17
Valärenden
2018-11-26 2018-11-26
Gång- och cykelplan
2018-10-01 2018-10-01
2018-06-18 2018-06-18
Extra ärenden 2018-06-18
Kompletterande handlingar 2018-06-18
2018-05-21 2018-05-21
Kompletterande handlingar 2018-05-21
2018-03-12 2018-03-12
Extra ärende 2018-03-12
Kompletterande handlingar 2018-03-12

2017

Kallelser Protokoll
2017-12-18 2017-12-18, § 93-107
2017-11-27 2017-11-27, § 69-92
Budgethandlingar
2017-10-02 2017-10-02, § 56-68
Kompletterande handlingar
Delårsbokslut 2017
2017-06-19 2017-06-19, 46-55
2017-05-08 2017-05-08, § 14-45
2017-03-06 2017-03-06, § 1-13
Kompletterande handlingar

2016

Kallelser Protokoll
2016-12-19 2016-12-19, § 86-104
2016-11-28 2016-11-28, § 75-85
Delårsbokslut 2016
2016-10-03 2016-10-03, § 66-74
2016-06-20 2016-06-20, § 44-65
2016-05-09 2016-05-09, § 22-43
Årsredovisning
2016-03-07 2016-03-07, § 1-21

2015

Kallelser Protokoll
Extra ärende
2015-03-02 2015-03-02, § 1-15
2015-05-04 2015-05-04, § 16-40
Årsredovisning 2014
2015-06-15 2015-06-15, § 41-57
Kompletterande handlingar 2015-06-15
Bostadsförsörjningsprogram 2015-2018
2015-10-05 2015-10-05, § 58-74
Kompletterande handlingar 2015-10-05
2015-11-23 2015-11-23, § 75-93
2015-12-14 2015-12-14, § 94-114