Anslagstavla

Det här är Ockelbo kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll och delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd. På anslagstavlan publiceras också andra beslut, kungörelser och information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas anslagstavlan.

Här kan du se när är ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

- kallelser & protokoll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

- kallelser & protokoll

Socialnämnden

Socialnämnden

- kallelser & protokoll

Utbildnings- & kulturnämnden

Utbildnings- & kulturnämnden

- kallelser & protokoll