Socialnämnden

Socialnämnden

Nämnden ansvarar för omsorg av äldre och funktionshindrade samt insatser inom  individ- och familjeomsorgen enligt bl.a. socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen inom de särskilda boendeformerna samt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade.

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

* = Ersättarplats från Socialdemokraterna

Ledamöter Ersättare
Anna Engblom (S) ordförande                  Jörgen Alkberg (S)
Anders Öquist (S) vice ordförande  
Anna-Karin Kilberg (S)
Kerstin Hellberg (S) Irene Bogren (S)
Jamill Barikzey (S) Madelene Håkansson (MP)*
Birgitta Åstrand (C)  Lars-Erik Vikberg (C)
Liz Zachariasson (SD) Mats Söderlund (SD)
Lena Lundqvist (SD) Tomas Östling Alderborg (SD)
Jonny Lindblom (SD) Leif Jonsson (SD)
Bo Stenbeck (M) Ulrika Norling (M)