Socialnämnden

Socialnämnden

Nämnden ansvarar för omsorg av äldre och funktionshindrade samt insatser inom  individ- och familjeomsorgen enligt bl.a. socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen inom de särskilda boendeformerna samt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade.

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Ledamöter Ersättare
Anna Engblom (S) ordförande                  Jörgen Alkberg (S)
Anders Öquist (S)         
Jawad Nahi Hamad (S)
Kerstin Hellberg (S) Karin Vistmyr (S)
Jamill Barikzey (S) Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Birgitta Åstrand (C) vice ordförande Annica Jonsson (C)
Mats Söderlund (SD) Lena Lundqvist (SD)
Liz Zachariasson (SD) Ann-Katrin Zachrisson (SD)
Ulrika Norling (M) Elisabeth Nordlander (M)
Madeleine Håkansson (MP) Anna Lindmark (V)

Kontaktinformation