Utbildnings- & kulturnämnden

Nämnden ansvarar för uppgifter gällande förskola, fritidshem, skola och sär-skola enligt skollagen och grundskoleförordningen, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning samt uppdragsutbildning. Nämnden ansvarar även för kultur- och fritidsverksamhet.

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

Ledamöter Ersättare
Anna Schönning (S) ordförande                  Linda Åberg (S)
Torbjörn Nyholm (S) vice ordförande    
Mussie Haile (S)
Jörgen Alkberg (S) Inger Norell Prepula (S)
Lena Schenström (C) Malin Cederstrand (C)
Inger Högberg Kalmering (C) Jessica Simonsson (C)
Mats Söderlund (SD) Mattias Palm (SD)
Leif Jonsson (SD) Jonny Lindblom (SD)
Rickard Lindstrand Levin (M) Joel Strömner (SD)
Anders Halllman (V) Tove Lindström (MP)