Utbildnings- & kulturnämnden

Utbildnings- & kulturnämnden

Nämnden ansvarar för uppgifter gällande förskola, fritidshem, skola och sär-skola enligt skollagen och grundskoleförordningen, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning samt uppdragsutbildning. Nämnden ansvarar även för kultur- och fritidsverksamhet.

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

Ledamöter Ersättare
Staffan Nordqvist (S) ordförande                  Sara Faghihzadeh (S)
Torbjörn Nyholm (S) vice ordförande    
Mussie Haile (S)
Anna Lindahl (S) Inger Norell Prepula (S)
Lena Schenström (C) Malin Helperin (C)
Inger Högberg Kalmering (C) Jessica Simonsson (C)
Petra Wetterstrand (SD) Marcus Hellman (SD)
Theresia Mörtman (SD) Mats Söderlund (SD)
Rickard Lindstrand Levin (M) Joel Strömner (SD)
Anders Halllman (V) Mira Rutanen (MP)

 

                             
                      
                                        
                                                  
                        
                              
                             
                       
                                    

 

Kontaktinformation