Valnämnd

I varje kommun skall det finnas en valnämnd. Valnämnden är den lokala valmyndigheten i kommunen och består av sex ledamöter och sex ersättare.

Valnämnden ansvarar för de allmänna valens genomförande - ordinarie val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.

Val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige hålls vart fjärde år. Valdag skall vara tredje söndagen i september. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. Valdag skall hållas i juni månad.

Valnämnden ansvarar också för de extra val till riksdagen som beslutas av regeringen, som också beslutar vilken dag som skall vara valdag.