flygbild över vattentorn och Ockelbo centralort

Nu är det dags för SCB:s medborgarundersökning

Vad tycker du om Ockelbo?

Nu är det dags för SCB:s medborgarundersökning som går ut till 1000 Ockelbobor. Du som är utvald har chansen att tycka till om allt från skola, boende och trygghet till idrott- och kulturliv.

- Jag hoppas att alla som får chansen svarar på undersökningen. Det är viktigt för oss att få veta vad man som medborgare är nöjd med, men också vad som behöver bli bättre, säger Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Första utskicket

Den 24 augusti skickas det första informationsbrevet ut till utvalda invånare i Ockelbo kommun. Brevet kommer antingen som papperspost eller till en digital brevlåda såsom Kivra. Det innehåller inloggningsuppgifter till en webbenkät. Från den 22 september skickas enkäten ut i pappersform. Samtliga utskick pågår under sju vardagar.

Medborgarundersökningen utförs av SCB på uppdrag av olika kommuner i Sverige som väljer att delta. Undersökningen innehåller 41 frågor som kryssas i. Ämnena berör hur det är att leva i Ockelbo kommun. Undersökningen finns även på engelska på webben, samt arabiska i pappersform.

Sista svarsdag

Insamlingen av svar stänger den 7 november klockan 13:00. Resultatet av undersökningen anländer till kommunen i december och publiceras på vår webbplats. Det blir även tillgängligt i SCB:s statistikdatabas (öppnas i nytt fönster) under Demokrati.

Vem får delta?

Det är slumpen som avgör om du blir utvald att delta i medborgarundersökningen. Undersökningen går ut till 1000 invånare i Ockelbo kommun och du får hem ett informationsbrev från SCB. Du väljer själv om du vill svara på papper eller via webben.

Fakta om enkäten:

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Tidsplan:

24 augusti - 1 september: Utsändningen av informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkäten.

8-18 September: Utsändning av enkät.

3 november: Sista dag för att sända in enkäten med post.

7 november kl 13:00: Insamlingen stänger, samt sista dag för att besvara webbenkäten.

December: Resultat offentliggörs