Kommunfullmäktige

2014

Kallelser Protokoll
2014-03-03 2014-03-03 § 1-17
Årsredovisning 2013  
2014-05-05 2014-05-05 § 18-37
Granskning av årsredovisning 2013
2014-06-16 2014-06-16 § 38-46
2014-10-06 2014-10-06, § 47-63
2014-11-24 2014-11-24 § 64-77
Förbundsordning Samordningsförbund Gävleborg  
2014-12-15  2014-12-15 § 77-89
 

2013

Kallelser Protokoll
2013-03-04 
Revisionsrapport
2013-03-04 § 1-15
2013-05-06 2013-05-06 § 16-37
2013-06-17  2013-06-17 § 38-49
2013-10-07 
Delårsbokslut 2013-06-30
2013-10-07 § 50-58
Granskning delårsbokslut 2013  
Granskning demensvård  
2013-11-25 2013-11-25 § 59-70
Granskning - Löpande redovisning och
internkontroll i redovisningsrutiner
 
Granskning - Utbildnings- och kulturnämndens
ansvarutövande
 
2013-12-16 2013-12-16 § 71-84
   

2012

 
Kallelser Protokoll
2012-03-05 2012-03-05 § 1-22
2012-05-07
Årsredovisning 2011
Granskningsrapport årsredovisning
2012-05-07 § 23-45
 
2012-06-18 2012-06-18 § 46-64
2012-10-01
Utlåtande revisorerna
Granskningsrapport delårsbokslut 2012
2012-10-01 § 65-76
Bilaga 1-2
2012-11-26 2012-11-25 § 77-97
2012-12-17 2012-12-17 § 98-122
   

2011

 
Kallelser Protokoll
2011-03-07 2011-03-07 § 1-12
2011-05-02 2011-05-02 § 13-38
2011-06-20 2011-06-20 § 39-48
2011-10-03
Delårsbokslut
2011-10-03 § 49-67
2011-11-21
Förslag till års-och flerårsbudget del 1 och del 2
Förslag till taxekatalog
2011-11-21 68-80
2011-12-19 2011-12-19 § 81-100
   

2010

 
Kallelser Protokoll
2010-03-08 2010-03-08 § 1-11
2010-05-03 2010-05-03 § 12-24
2010-06-21 2010-06-21 § 25-33
2010-10-04 2010-10-04 § 34-44
2010-11-22 2010-11-22 § 45-57
2010-12-20 2010-12-20 § 58-68
 

2009

Kallelser
2009-03-02
2009-05-04
2009-06-15
2009-10-05
2009-11-23
2009-12-14