Kommunstyrelsen

2014

 
Kallelser Protokoll
2014-01-30 2014-01-31, § 1-13
2014-02-27 2014-02-27, § 13-36
2014-03-27 2014-03-27, § 37-53
Årsredov. 2013  
2014-04-24 2014-04-24, § 54-72
2014-05-27 2014-05-27, § 73-89
2014-08-28 2014-08-28, § 90-104
Revisionsrapport Socialnämnden
   
2014-09-25 2014-09-25 § 105-120 
Delårsbokslut 2014-06-30  
 
2014-10-30 2014-10-30 § 121-138
Granskningsrapport Delårsbokslut  
2014-11-27 2014-11-27 § 139-156
Förslag till års/flerårsbudget 2015-2017  
2014-12-08 - Extra sammanträde 2014-12-08 § 157
Utredningsrapport - Wij Trädgård PWC  

2013

 
Kallelser Protokoll
Kommunstyrlesens januari-
sammanträde är inställt 
 
2013-02-28
Karta till lokala ordningsföreskrifter
2013-02-28, § 1-24
2013-03-27 2013-03-27, § 25-40
2013-04-25 2013-04-25, § 41-66
2013-05-30 
Granskningsrapport - Årsredov. 2012
Inköp Gävleborg årsredov. 2012
Bil 1 och Bil 2 till ärende nr 3
2013-05-30, § 67-87
2013-06-17  (extra sammanträde) 2013-06-17, § 88
2013-08-29
Överenskommelse om samverkan
Granskningsrapport demensvård
2013-08-29, § 89-96
2013-09-26
Delårsbokslut 2013-06-30
Förslag till budget 2014-2016
2013-09-26 § 97-113 
2013-10-31
Styrelse/nämnders budgetförslag
Förslag till taxor 2014
Granskning av delårsbokslut
Regionalt åtgärdsprogr. för miljömålen 2014-2020
2013-10-31 § 114-129 
2013-11-28 
Granskningsrapport - Utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområde
2013-11-28, § 130-154
   

2012

 
Kallelser                             Protokoll
2012-01-30 2012-01-30, § 1-14
2012-02-27 2012-02-27, § 15-36
2012-03-26 2012-03-26, § 37-55
2012-04-26 2012-04-26, § 56-76
2012-05-28
Remiss - Åtgärdsprogram klimat- och energimål
Handlingsplan Gästrike Räddningstjänst
2012-05-28, § 77-103
2012-08-27 2012-08-27, § 104-111
2012-09-24
Förslag till budget - Kommunstyrelsen
Delårsbokslut 2012-06-30 -förslag
2012-09-24, § 112-130
2012-10-29
Förslag till budget 2013-2015
Förslag till taxekatalog 2013
2012-10-29, § 131-154
2012-12-03
Dokumenthanteringsplan_KS
Utredning om införande av kundval enligt LOV
Översiktsplan
2012-12-03, § 155-189
   

2011

 
Kallelser Protokoll
2011-01-31 2011-01-31, § 1-10
2011-02-28 2011-02-28, § 11-36
2011-03-28 2011-03-28, § 37-49
2011-04-26 2011-04-26, § 50-70
2011-05-30 2011-05-30, § 71-92
2011-08-29 
Komplettering
2011-08-29, § 93-109 
2011-09-26 
Delårsbokslut med tjänsteskrivelse
2011-09-26, §§ 110-121
2011-10-31 
Förslag till års- och flerårsbudget del 1
 och del 2
Förslag till taxor
2011-10-31, § 122-140
2011-11-28 2011-11-28, § 141-166
   

2010

 
Kallelser Protokoll
2010-01-25 2010-01-25, § 1-13
2010-02-22  2010-02-22, § 14-33
2010-03-29 2010-03-29, § 34-45
2010-04-26 2010-04-26, § 46-60
2010-05-31 2010-05-31, § 61-84
2010-06-21 (extra sammanträde) 2010-06-21, § 85
2010-08-30  2010-08-30, § 86-95
2010-09-27 2010-09-27, § 96-114
2010-10-25 2010-10-25, § 115-130
2010-11-29 2010-11-29, § 131-157
   

2009

 
Kallelser Protokoll
2009-01-26 2009-01-26, § 1-10
2009-02-23 2009-02-23, § 11-28
2009-03-30 2009-03-30, § 29-40
2009-04-27 2009-04-27, § 41-63
2009-06-01 2009-06-01, § 64-88
2009-06-15 2009-06-15, § 89
2009-08-31 2009-08-31, § 90-100
2009-09-28 2009-09-28, § 101-115
2009-10-26 2009-10-26, § 116-137
2009-11-30 2009-11-30, § 138-155
2009-12-14 2009-12-14, § 156-158