Visionsmedel

- ansökan för utvecklingsprojekt

I kommunstyrelsens budget finns avsatta pengar (500 000 kr) till utvecklingsprojekt som bidrar till att förverkliga Vision 2030.

Ni som kan ansöka om stöd är kommunens verksamheter, föreningar i kommunen, turism och besöksnäringsrelaterade projekt. Stödet avser utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet.

Övriga kriterier:

  • Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2030 fyra huvudrubriker:

        Det gröna Vi Välkomnar Vi växer Vi samverkar

  • Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan med annan aktör eller verksamhet
  • Effekterna av projektet ska vara långsiktiga

Förslag till kriterier.

·        Aktuella för att ansöka om stöd är kommunens verksamheter, föreningar i kommunen och turism och besöksnäringsrelaterade projekt. Stödet ska avse utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet.

·        Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2030 fyra huvudrubriker

  •  
    • Det gröna, Vi Välkomnar, Vi växer, Vi samverkar

·        Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan med annan aktör eller verksamhet

·        Effekterna av projektet ska vara långsiktiga

·        Ansökningarna beslutas av kommunstyrelsen. Utifrån presenterad projektbeskrivning görs bedömningen med vilket belopp som kan beviljas.

·        Efter projekttiden ska projektet slutrapporteras. Rapporten kommer att delges kommunstyrelsen. Rutin för detta ska tas fram.

·        Vid projekt som pågår över ett årsskifte ska en delrapport presenteras.

Gör din ansökan här:   Visionsmedel för projekt