Kommunfullmäktige - extra sammanträde

Den 17 januari

Den 17 januari klockan 16:00 håller kommunfullmäktige ett extra sammanträde. 

På agendan finns val av styrelseledamöter för stiftelsen Wij Trädgårdar, redovisning av nya ledamöter och ersättare samt avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.

Sammanträdet kommer inte att webbsändas, men du som åhörare är välkommen att besöka kommunfullmäktige i Gläntan, Sjöängsvägen 35.

Här hittar du kallelsen med föredragningslista (öppnas i nytt fönster).