KOSTVERKSAMHET

I Ockelbo kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och med rätt sammansättning för att kunna prestera och nå goda resultat inom förskola, skola, äldreomsorg och arbetslivet. Maten är dessutom viktigt för att vi ska må bra och nå god livskvalité.

Att äta tillsammans har både en stark pedagogisk, social och kulturell funktion. I vår kommun vill vi erbjuda gästerna lustfyllda måltider som ger god hälsa och hållbar utveckling. Dessutom medför produktion och konsumtion av mat påverkan på klimatet, på miljön i landskapet och på arbetsförhållandena och hälsan hos dem som producerar maten. Genom medvetna val kan vi påverka alla dessa aspekter i en positiv riktning.