Timvikarie kostverksamheten

- intresseanmälan

Kostverksamheten i Ockelbo kommun är organiserad under Utbildnings- och kulturnämnden och består av 5 kök. Verksamheten har 12 anställda och lagar mat till förskola, skola, särskilt boende, hemtjänst, dagcenter och boendestöd.

Perslundas kök är kostverksamhetens centralkök och här tillagas ca 700 portioner/dag. De serverar mat till Perslundaskolans elever samt levererar kyld och varm mat till skolor och förskolor. Kyld mat levereras till kommunens tre mottagningskök: Wij förskola, Stenhuggarens förskola och Gäverängeskolan. Varm mat levereras till kommunens sju mottagningskök Lingbo, Åmot, Jädraås, Lilla jag och förskoleavdelningarna Mumin, Smultronet och Ängen.

Bysjöstrands kök är äldreomsorgens tillagningskök och här tillagas ca 130 portioner/dag. De serverar och levererar mat till särskilt boende, hemtjänst, dagcenter och boendestöd.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att jobba som timvikarie inom våra kök, fyll i nedanstående intresseanmälan. Vid frågor kontakta kostchef Per Ahlbom på mejladress per.ahlbom@ockelbo.se eller telefon 0297-553 61 eller 070-160 41 30.