skåp fyllt med viktiga skafferiprodukter

Krisberedskapsveckan 2022

Läs mer om hur du kan vara förberedd om krisen kommer

Hur vi kommunicerar

Hur vi kommunicerar

- vid större händelse eller kris

VMA

VMA

- Viktigt Meddelande till Allmänheten

POSOM

POSOM

- Psykiskt & socialt omhändertagande vid olyckor & katastrofer

Risk & sårbarhet

Risk & sårbarhet

- inventering & analys