Eldningsförbud införs i Gävleborgs län

Eldningsförbud införs i Gävleborgs län

Risk för bränder stor - detta gäller

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud utomhus i hela Gävleborgs län, inklusive Ockelbo kommun. Eldningsförbudet gäller från och med tisdagen den 23 juni klockan 12.00 tills vidare.

Förbudet gäller eldning och grillning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Där är det endast tillåtet att grilla på iordningsställda grillplatser eller platser som är utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar som ger värmeavledning direkt mot marken är inte tillåtna.

Vid eldningsförbud är det:

  • tillåtet att grilla på egen tomt med kol/briketter/gas i en ändamålsenlig grill.
  • tillåtet att grilla i för ändamålet särskilt iordningsställda grillplatser i sten, betong eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
  • tillåtet att använda campingkök, stormkök och liknande om de placeras på eldsäkert underlag som sten, grus eller sand.
  • inte tillåtet att använda engångsgrill eftersom det inte är en säker grillplats.
  • förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

För mer information, samt frågor och svar, besök: 

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/krismeddelande-i-sidhuvudet/2020-06-23-eldningsforbud-i-gavleborgs-lan.html

Due to the high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Tuesday, June 23 at 12 noon until further notice.