Höga flöden i vattendrag

Sätter tryck på dammar

De stora vattenmängderna sätter hårt tryck på dammar och kraftstationer i Ockelbo kommun. Kommunen har tillsammans med Gästrike räddningstjänst och dammägare kontrollerat flödena vid dammarna. 

Det är höga vattenflöden som kommer rinna längs med Testeboån de kommande dagarna. Ägare till olika dammar och kraftstationer vid Åmot och nedåt Ockelbo har öppnat dammluckor.

Eftersom vattnet släppts på vid dammluckorna kommer vattennivåerna stiga nedströms, längs Testeboån och Bysjön och man kan räkna med höga nivåer fortsättningsvis. Ingen damm i Ockelbo kommun är säkerhetsklassificerad. Det innebär att det vid ett eventuellt dammhaveri inte skulle vara av fara för samhället.

Personal från Ockelbo kommun har under torsdagen tillsammans med Gästrike räddningstjänst besökt Kvarndammen, Masugnsdammen och Bresiljedammen. Vi har träffat dammägare och ortsbor som utfört nödvändiga åtgärder och håller fortsättningsvis kontakt med dessa och följer händelseutvecklingen.

Ortsbor säkrar vid Kvarndammen i Åmotsbruk

Ortsbor säkrar vid Kvarndammen i Åmotsbruk

Stora vattenflöden vid Kvarndammen

Säkerhetschef och arbetsledare Yttre skötsel vid Bresiljedammen

Håkan Löfstrand från Tekniska enheten och Mia Lindblom, säkerhetschef besökte Bresiljedammen

2021-08-19