Hur vi kommunicerar

- vid större händelse eller kris

Vid en större händelse eller kris kommer vi att informera på ockelbo.se. Du ska där snabbt kunna se och ta del av vad som hänt eller är på gång att hända i kommunen.

Vi kommer också att kommunicera via Facebook, Ockelbo - Plats att växa.

Vid strömavbrott och om du inte har tillgång till internet eller mobil kommer det i vissa fall att gå att få information via Radio P4 Gävleborg som vi kontaktar när vi har viktig information att gå ut med till er invånare. 

Facebooksida Ockelbo – Plats att växa (öppnas i nytt fönster)

Informationsplatser

Ockelbo har fyra informationsplatser i kommunen där invånare, i händelse av en kris eller samhällsstörning, kan få uppdaterad information. I Ockelbo är biblioteket informationsplats, i Lingbo är det Lingbogården, i Åmot är det Åmots skola och i Jädraås är det Folkets Hus. Krisledningsgruppen fattar beslut om när informationsplatserna aktiveras och hur de kommer bemannas. 

Här nedan är fler kanaler vi kommunicerar via:

  • Telefonnummer 113 13 (Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Ansvar är SOS Alarm.)