Krisberedskapveckan 2019

Krisberedskapveckan 2019

- så gör du vid en samhällskris

Vecka 19 arrangeras Krisberedskapsveckan i hela Sverige och så också i Ockelbo kommun.
I år satsar man på att nå 13-19-åringar och tillsammans med elever från Perslundaskolan har vi skapat informationsfilmer om krisberedskap.
Filmerna kommer att publiceras på denna sida under veckan – det blir en ny film varje dag, så håll utkik!

Det är tredje året som MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) anordnar en krisberedskapsvecka med målet att fler ska reflektera över hur man löser sin vardag om en kris skulle inträffa. Målet är också att fler ska skaffa sig en hemberedskap och man ställer den retoriska frågan: ”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ned?”.

Film 1 - Snart börjar Krisberedskapsveckan!

Veckorna har haft olika målgrupper olika år och i år vänder man sig mot 13-19-åringar med förhoppning om att eleverna ska lära mer om följande:

  • Vad en samhällskris är och hur den kan påverka samhället och individen.
  • Vad hemberedskap är – en krislåda och varför det är viktigt.
  • Vad VMA är och hur du ska agera vid ett sådant.
  • SR P4 är beredskapskanal

Film 2 - Läraren Olle Andersson berättar om hur krisberedskap är en del av undervisningen i teknik.

På Perslundaskolan har eleverna, inom ramen för sin teknikundervisning, diskuterat samhällsstörningar och krisberedskap. I en film delar läraren Olle Andersson med sig av hur de har pratat om krisberedskap och vad som händer om några av de stora tekniska system vi är beroende av inte längre fungerar.

Film 4 - Eleverna på Perslunda packar en krislåda

Eleverna har också sett SVT:s produktion ”Nedsläckt land” och fått i uppdrag att packa en krislåda, vilket de kommer att visa i en av de informationsfilmer kommunen producerat tillsammans med skolan.

Mer information om vad en krislåda bör innehålla i de kategorierna mat, vatten, kommunikation och värme finns på dinsakerhet.se.

Det ska en krislåda innehålla!

Film 6 - här är några av elevernas bästa tips!

Eleverna delar också med sig av några av sina bästa beredskapstips i ytterligare en film som publiceras under veckan.

Film 3 - Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

I samband med förra årets krisberedskapsvecka skickade MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer med information om tänkbara hot mot samhället och vårt land, hur olika kriser kan påverka oss, men framförallt hur människor kan förbereda sig för att kunna hantera en allvarlig händelse så bra som möjligt. Den finns att ladda ned på olika språk och också som lättläst svenska från MSB:s sida.

Här kan du ladda ned broschyren: Om kriget eller krisen kommer.

Här kan du beställa en ny broschyr kostnadsfritt.

Film 5 - Informationsplatser i kommunen

Nyligen beslutade kommunen att införa informationsplatser i kommunen där invånare, i händelse av en kris eller samhällsstörning, kan få uppdaterad information. I Ockelbo är biblioteket informationsplats, i Lingbo är det Lingbogården, i Åmot är det Åmotsgården och i Jädraås är det Folkets Hus. Krisledningsgruppen fattar beslut om när informationsplatserna aktiveras och hur de kommer bemannas. Mer information om initiativet kommer att komma under året.