POSOM

- Psykiskt & socialt omhändertagande vid olyckor & katastrofer

Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer

Mål
• Att ge psykologisk och social första hjälp vid olyckor
• Att vid behov ge stöd en kort tid efteråt
• Att vid behov förmedla fortsatt stöd
• Att på detta sätt förebygga psykisk ohälsa på sikt

POSOM – ledningsgrupp består av representanter från primärvården, polisen, räddningstjänsten, kommunledningen, socialförvaltningen, utbildnings- och kulturförvaltningen och Svenska kyrkan. Det är socialförvaltningen som är samordnare för ledningsgruppen.

Det finns även en arbetsgrupp med representanter från nämnda myndigheter/förvaltningar samt särskilt utbildade stödpersoner.

Det är polisen och/eller räddningstjänsten som kallar in POSOM vid behov.
Inre befäl hos Räddningstjänsten fungerar som tjänsteman i beredskap, TiB.
Nås genom 112.