Handslag

Årsmöte

Innan årsmötet måste styrelsen bestämma när det ska hållas och vilka frågor som det ska beslutas om.

I de flesta föreningar tar man sedan också upp:

Om kallelsen har gått ut till medlemmarna så som stadgarna föreskriver 
Hur dagordningen ska se ut 
Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justeringsman mm) 
Om styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse ska godkännas 
Om revisorernas berättelse ska godkännas 
Om styrelsen har beviljats ansvarsfrihet 
Val av styrelse och revisorer inför nästa år 
Hur stor medlemsavgiften ska vara nästa år 
Val av valberedning 
Hur föreningens verksamhet och ekonomi ska se ut under det kommande verksamhetsåret 
Motioner som skickats in i förväg från medlemmarna 
Förslag från styrelsen

Kontaktinformation