Fyra glada tjejer

Hur går vi tillväga?

För att kunna bilda en förening måste man vara ett antal personer som vill arbeta med eller utveckla ett gemensamt intresse. De personerna väljer sedan en tillfällig styrelse som gör följande:

- Föreslår ett namn på föreningen 
- Skriver ett förslag till stadgar (regler) för föreningen. Stadgarna är viktiga eftersom de anger hur föreningen ska arbeta. 
- Förbereder alla frågor som ska diskuteras på föreningens första möte (ett  konstituerande möte). 
- Sammankallar till ett allmänt möte (affischera eller annonsera) där föreningen slutgiltigt ska bildas. I kallelsen (inbjudan till mötet) ska det stå att mötet har som mål att bilda en förening. I kallelsen ska det också stå datum, tid och plats för mötet. 

För att få bidrag från kommunen eller myndigheter måste föreningen vara ansluten till ett riksförbund. Därför ska man kontakta det riksförbund som är aktuellt för er typ av förening t ex Riksidrottsförbundet för idrottsföreningar. När man registrerar sig får man ett registreringsbevis från sitt riksförbund som sedan används vid bidragsansökningar m m.

Om man startar en förening i Sverige behöver den inte registreras eller godkännas enligt någon lag. Man kan alltså bilda en förening utan tillstånd från några myndigheter. Föreningen måste dock följa de andra lagar och regler som gäller i samhället och dessutom finns det en hel del praxis som styr föreningarnas verksamhet.

Vanligt är att när man startar en förening ansöker man om ett organisationsnummer från den lokala skattemyndigheten. Organisationsnumret är Skattemyndighetens kontrollnummer på föreningar och det kan jämföras med våra personnummer. Ett organisationsnummer ansöker man om att få på en särskild blankett från Skattemyndigheten, se länk till höger.

Tillsammans med ansökan om organisationsnummer måste man bifoga föreningens stadgar och kontaktuppgifter på föreningens styrelse som valts på ett medlemsmöte. Efter att en förening är registrerad hos Skattemyndigheten och fått ett organisationsnummer kommer föreningen sedan årligen få en deklarationsblankett från Skattemyndigheten där föreningens inkomster och utgifter ska fyllas i och skickas in.

För att kunna få bidrag från kommunen eller annan myndighet måste föreningen också ha ett post- eller bankgironummer dit bidraget kan betalas ut.

Mer information

Har du ytterligare frågor om hur man gör när man startar och driver en förening kan du vända dig till fritidsintendent Håkan Alkberg, se kontaktuppgifter till höger.

Kontaktinformation