Teman månad för månad

Här är en lista på olika teman varje månad kopplade till friluftsliv, för att inspirera fler att ta sig ut i vår natur.

Januari

Invigning Friluftslivets år 2021

Februari

Ambassadör friluftsliv

Mars

Friluftskompis

April

Hela Sveriges friluftsdag

Maj

Friluftsliv i skyddad natur

Juni

Äta ute

Juli

Sova ute

Augusti

Jag har aldrig…

September

Gilla friluftslivet

Oktober

Lära ute

November

Må bra ute

December

Dialog friluftsliv