Gästrikeleden

Vandra Gästrikeleden

Kartor, beskrivningar och turtips

Gästrikeleden

Gästrikeleden består av 27 mil markerad vandringsled och tar dig runt i Gästriklands natur och kulturhistoria. Utmed den södra delen upplever du exempelvis Dalälvens generösa natur med flera naturreservat och Färnebofjärdens Nationalpark. Längs hela leden ser du spår av järnhanteringens betydelse för denna del av landet. Du får se att begreppet Järnriket Gästrikland verkligen är befogat.

Att vandra i naturen ger dubbel positiv verkan. Längs Gästrikeleden upplever du intressanta och avstressande möten med natur- och kulturmiljöer. Samtidigt får du röra på dig och får motion.

Tips på dagsturer och sevärdheter

På Naturkraft Gästriklands hemsida kan du hitta digitala kartor och få tips på turer -
länk till annan webbplats  Naturkraft Gästrikland 

Åmot-Lingbo och Tönsen vindpark

- driftstart 2020

Delar av Gästrikeleden respektive Hälsingeleden passerar genom Åmot-Lingbo vindpark. Under byggtiden är områdena klassade som byggarbetsplatser, och vandring genom området är inte möjligt. Om man kommer på Gästrikeleden söderifrån är det stopp norr om Kroksjön. Kommer man från Lingbohållet är det stopp vid Mårdnästorp och kommer man på Hälsingeleden norrifrån är det stopp öster om sjön Gopen, innan Hårgbodarna. Där Gästrikeleden korsar Västansjö-Knisselbovägen, mellan Sundsjön och Nannsjön, bör man vara extra uppmärksam på den byggtrafik som förekommer under 2018-2019.

När vägar och kranplatser har anlagts i Åmot-Lingbo, kommer det göras en bedömning av om vandringsleden behöver justeras till någon del. Under kommande drifttid kommer det inte vara några begränsningar i tillgänglighet till lederna. Dock ska hänsyn alltid tas till varningsskyltar i området.

Stoppskyltarnas placering från söder:

Skylt 1, E: 578242 N: 6766175 (Kroksjön -från Åmot mot Lingbo)

Skylt 2, E: 581444 N: 6770800 (Mårdnästorp- från Lingbo mot Åmot)

Det är förenat med livsfara att vistas invid vindkraftverk när det är åskoväder.

Ny vandringsguide - ”Vandra Gästrikeleden”
Finns att köpa i vårt Välkomstcenter för 299:-