Snöskoteråkning i Ockelbo kommun

Med anledning av att det förekommit skoteråkning på vägar, åkermark och skogsplanteringar vill vi informera om vilka regler som gäller för körning med snöskoter.

Vem får köra snöskoter?

För att få köra snöskoter i Sverige krävs att du är minst 16 år och har ett förarbevis för snöskoter. Snöskoter får även köras om man har svenskt körkort eller traktorkort utfärdat före 2000-01-01.

Var får du köra snöskoter?

Körning med snöskoter i snötäckt terräng är i grunden tillåten, men det finns vissa begränsningar:

Det är förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark. Det är förbjudet att köra på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Du är själv skyldig att förvissa dig om att det inte är någon skaderisk.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Om du måste köra snöskoter på väg är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim. Snöskotrar har alltid stopplikt vid korsning av väg.

På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden.
Det är vägens ägare som avgör om trafik med motordrivna fordon är tillåten. Förbud ska skyltas med vägmärke eller "på annat tydligt sätt" (t ex en bom över vägen eller en hemmagjord skylt).

Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/tim. På vissa platser finns lokala lägre hastighetsgränser.

Ockelbo skoterklubb har många mil skyltade skoterleder, använd dessa så kör du säkrast och stör minst.