piano

Information

Anmälan
Fyll i anmälningsblanketten och skicka den till oss så snart som möjligt. Du blir kontaktad av din lärare när lektionerna startar.

Vad kostar det?
Alla kurser kostar 500 kr/termin, utom körsång som kostar
300 kr/termin. Avgift för eventuell instrumenthyra, material,
spelböcker och övrigt tillkommer.
Avgiften för vuxenelever är 1200 kr för tio lektioner.
Du är vuxenelev från det år du fyller 21.

Familjerabatt
Från och med tredje syskonet är kurserna avgiftsfria.

Hyra eller köpa instrument?
Hos oss kan man hyra: fiol, cello, klarinett, saxofon och tvärflöjt de första åren. Kostnaden är 250 kr/termin.
Vi hjälper gärna till vid alla instrumentinköp.

Villkor
Vi erbjuder en kostnadsfri prova på-lektion när du erbjudits plats. Därefter förbinder du dig att betala terminsavgiften. Även om du avbryter undervisningen eller deltar oregelbundet måste du ändå betala hela terminsavgiften och eventuell hyra för instrumentet. Om du vill avanmäla dig ska vårdnadshavare meddela läraren.