Livbåt vid Sjöbacken

Livräddningsbåt endast för olyckor

- förbjudet att "låna" båten vid Sjöbacken

Ockelbo kommuns Livräddningsbåt ligger vid Sjöbacken. Den är endast till för olycksfall och det är förbjudet att använda båten om det inte är fara.

Livräddningsbåten som finns vid Sjöbacken är speciellt avsedd för att användas endast vid olyckor och det är därför av största vikt att båten finns på utsedd plats. Om båten inte finns på utsedd plats, vid badplatsen, kan det innebära livsfara om olyckan skulle vara framme. Nästa gång den behövs kan det vara en vän eller anhörig till dig som behöver den.

Vi vädjar att man låter livbåtar ligga kvar på utsedd plats och följer dessa regler! Att bryta mot reglerna är ett lagbrott.

Närbild på livräddningsbåten