Meddelande angående otrygghet i Ockelbo

Från Ockelbo kommun och Polisen

Utifrån händelser de senaste helgerna har vi uppmärksammat att det finns oro och missnöje bland kommunens invånare, en oro som fortfarande visar sig på sociala medier.

Vi, kommun och polis, har stor förståelse för invånarnas oro och tar den på allvar. Nu är det otroligt viktigt att vi tillsammans hjälps åt och finns där för våra ungdomar, föregår med gott exempel – samt låter myndigheterna hantera sitt arbete. Att ta lagen i egna händer är aldrig ett alternativ.

Efter händelserna har Ockelbo kommun valt att anlita ett vaktbolag som vid vissa tidpunkter ska bevaka centrala Ockelbo. Det är däremot viktigt att påpeka att liknande insatser, samt polisen och socialtjänstens arbete aldrig kan ersätta vuxennärvaro bland våra ungdomar.

Det är av stor vikt att information kommer till myndigheternas kännedom på rätt sätt via konkreta anmälningar. Till polisen när det gäller brott och till socialtjänst när det gäller oro för individer som riskerar att fara illa utifrån sociala skäl. Utan anmälningar kan myndigheterna inte agera utifrån det samhällsuppdrag de har. Myndigheter kan inte agera på rykten eller i individärenden utifrån uppgifter i sociala medier. Att skriva på sociala medier ersätter inte en anmälan.

Polis och kommun arbetar just nu med att uppdatera vår samverkansöverenskommelse och de medborgarlöften som ska förnyas med jämna mellanrum. I detta arbete utgår vi bland annat från resultaten i en trygghetsenkät som gjordes under våren. En sammanställning från resultatet kommer senare till allmänheten. Under hösten planerar vi för att genomföra trygghetsvandringar och medborgardialoger för att tillsammans med er invånare göra vår kommun till en trygg och säker plats för oss alla.

Vi hoppas att många av er vill jobba tillsammans med oss i detta och tar chansen att vara med och påverka.

/ Ockelbo kommun och Polisen

Anmäla brott

Om du vill anmäla ett brott eller tipsa polisen, Besök polisens hemsida eller ring 114 14.

Vid akuta nödsituationer ring 112.

Kontakta socialtjänsten

Under kontorstid kan du alltid kontakta socialtjänsten i Ockelbo kommun på 0297- 555 67

Utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren på 026- 10 02 25

Öppettider för socialjouren:

Måndag–torsdag kl. 17.00–23.00
Fredag kl. 17.00–02.00
Lördag kl. 16.00–02.00
Söndag kl. 16.00–23.00

2021-06-22