fyra ur personalen som genomgått utbildningen

Avdelningar på Bysjöstrand nu Stjärnmärkt i demenskunskap

Har fått mer kunskap om demenssjukdomar och bemötande

Nu kan två avdelningar på Bysjöstrands äldreboende titulera sig som stjärnmärkta. Personalen som deltagit i utbildningsmodellen har nu fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta mer personcentrerat. 

- Personalen har verkligen växt under utbildningen. De har fått lära sig mer om demenssjukdomar och en större förståelse för de boende. Det kan handla om allt hur man bemöter en person med en demenssjukdom till hur man gör för att aktivera dem, säger Liselott Kling, projektledare för demensprojektet "En god demensvård i kommunen".

Bemötande grunden

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Den består av fyra steg och vänder sig bland annat till äldreboenden, hemtjänst och dagverksamheter. När minst 80 procent av personalen har genomgått utbildningen så kan man titulera sig som Stjärnmärkt. 

- Först har vi haft fördjupning i demenssjukdomarna och symptomen. Vi har till exempel gått igenom kosten, att en person som vandrar mycket fram och tillbaka behöver extra tillskott hela tiden, så som en smörgås eller näringsdryck. Men grunden är ändå bemötande, att se människan bakom demenssjukdomen och kunna läsa av denna, säger Petra Edel, specialiserad undersköterska inom demens och palliativ vård och som varit en av stjärninstruktörerna, utbildad av Svenskt Demenscentrum.

diplom som stjärnmärkta enhet får

Diplomet visar att avdelning Orange nu är stjärnmärkt.

Väntar in och frågar

På Bysjöstrands äldreboende är orange och blå avdelning nu stjärnmärkta. Avdelningarna är de första i Gästrikland som gått klart utbildningsmodellen. Varje steg har bestått av tre timmars reflektionssträff samt arbetsuppgift. Där har man fördjupat sig i demenssjukdomar och symptom, nutrition och anhörigstöd, samt nollvision, för en demensvård utan tvång och begränsningar. Men även hur man arbetar mer personcentrerat.

- Jag har tagit med mig hur man ska anpassa omsorgen för enskilda personer. Att det här är bra för den personen, och det här är bra för en annan. Nu väntar vi in och frågar. De är ju olika personer med olika personligheter och behov, säger Anita Tano Ljungkivst, sjukvårdsbiträde.

För att kunna arbeta personcentrerat gäller det även att personalen känner till den boende och dess bakgrund. Därför har man också jobbat fram levnadsberättelser, som personal gör tillsammans med anhöriga innan man flyttar in på boendet.

- Efter utbildningen till instruktör så satt sig jag och min kollega Jenny och skrev fram en levnadsberättelse. Ju mer du vet om personen bakom, ju lättare är det att förstå denne. Många går i sin demenssjukdom bakåt i tiden och blir kanske som en tonåring eller ett barn. Med hjälp av levnadsberättelsen kan vi då veta var i tiden den boende är och hur vi bemöter om man ropar mamma eller pappa. Det kan ju handla om händelser i tiden som inte var så bra kommer tillbaka, säger Petra Edel.

- Vi jobbar även med Stjärnmärkt i hemtjänsten, och drömmen är att man redan där kan börja med levnadsberättelsen så att den följer med om man sen flyttar in på Bysjöstrand, säger Liselott Kling.

Uppföljning varje år

Stjärnmärkningen gäller under ett år. För att förnya den ska enhetschefen varje år visa att 80 procent av personalen genomgått de fyra utbildningsstegen och att man fortsätter arbeta i enlighet med arbetsmodellen.

- Om man inte följer dessa steg får man inte kalla sig Stjärnmärkt längre. Det är ganska hårt och det kan hända att man blir avtagen sin status. Det ser jag som viktigt för det visar att man inte kan känna sig nöjd efter utbildningen och hamnar tillbaka i det vanliga. Man behöver lite krav på sig så att det här ska bli bra för våra brukare, säger Liselott Kling. 

I nuläget arbetar ytterligare en avdelning på Bysjöstrand med utbildningsmodellen. Utbildningen är ett lagarbete som exempelvis chefer, undersköterskor, biträden och sjuksköterskor går tillsammans. 

- Vi blir som ett litet team, och jag tycker det är viktigt att vi gör det här tillsammans. Jag har verkligen utvecklats. Tidigare sa jag att jag aldrig skulle jobba med dementa, men nu gör jag det och det är verkligen jättekul, säger Maria Öquist, undersköterska på Bysjöstrand. 

personalen på avdelning orange visar upp sitt diplom

Avdelning orange kan nu titulera sig som stjärnmärkta

personalen på avdelning blå visar upp sitt diplom

Det kan även blå avdelning göra. 

2023-03-07